Algemene informatie en voorwaarden:

• Doordat hout een natuurproduct is, zullen vloerdelen altijd onderling verschillen in kleur, structuur en nuance.
• Een monster of showbord is niet representatief voor de gehele vloer.
• Houten vloeren zullen altijd, onder invloed van zonlicht/daglicht Verkleuren. Rode houtsoorten als afzelia, doussié,    jatoba,kersen verkleuren na verloop van tijd sterk. Het is daarom verstandig om de eerste maanden na plaatsing van de    houten vloer geen karpetten op de vloer te leggen.
• Houten vloeren zullen altijd, onder invloed van verschillen in luchtvochtigheid, werking vertonen. De legwijze van de    vloer bepaalt de mate van werking. Massief verlijmde vloeren werken minder dan zwevend gelegde vloeren.
• Vloerlak en olie (hardwax) kennen een uithardingtijd van enkele dagen tot weken.
   De vloer dient niet direct zwaar belast te worden (verschuiven van kasten; lopen over karpetten).
• Houd altijd de vochtigheid in uw huis goed in de gaten. Gebruik een ontvochtiger bij een luchtvochtigheid boven 0% en    een bevochtiger bij luchtvochtigheid beneden 0%. Zorg voor een goed ventilatiesysteem waar de houten vloer is    geplaatst.

VLOERVERWARMING:
• Alleen harde houtsoorten zijn geschikt. Zacht hout (zoals bijvoorbeeld vuren) is ongeschikt vanwege de warmteophoping.
• Hoe langer de delen zijn, des te groter het risico op vervorming.
• Hout is een goede isolator. Gebruik daarom houtsoorten met een zo laag mogelijke warmte weerstand. Deze kunt u laten berekenen.
• Voor de warmteoverdracht is het beter het parket inclusief onder vloer met speciale lijm op de vloer te verlijmen. Bij    traditioneel parket spaanplaat tegels (broodjes) of mozaïek plaatsen. Men hoeft deze niet te vernagelen. Zwevend gelegd parket geleidt de warmte minder goed. Bij zwevend parket dient men een ondervloer te gebruiken die zo min mogelijk thermisch isoleert.
• Het parket plaatsen op het moment dat de vloerverwarming al minstens veertien dagen werkt. Dit vanwege het uitzet- en krimp gevaar.
• Controleer of de vloerverwarming ook dienst doet als airconditio ning en of er onder het parket geen condens kan ontstaan.
• Als eis geldt dat de installateur van de vloerverwarming de maxi mum temperatuur in de buizen begrenst op 0 graden Celsius.
• Gebruik in herfst en wintertijd een luchtbevochtiger met hygrometer vanwege eventuele te lage luchtvochtigheid.
• Werk samen met de installateur van de desbetreffende vloerverwar ming.
• De dekvloer moet droog zijn, voldoende vlak en sterk. Als de dek vloer (meestal beton) niet sterk genoeg is, komt de tussenvloer los
te liggen.

ONDERVLOEREN:
IWI adviseert u om vloeren van massieve planken vol te verlijmen en blind te vernagelen/schroeven op een hiervoor geschikte houten tussenvloer. Indien de ondervloer egaal is en voldoende treksterkte heeft, kan men de eiken massieve planken ook rechtstreeks op de ondervloer verlijmen met Thomsit k/ k PU lijm.
• Voor zwevend gelegde eiken vloeren op een geluiddempende en
isolerende ondervloer (TNO getest) adviseren wij IWI meerlaags lamelparket. Ondervloeren aangeraden door IWI
• Thermoflex Silence, een tussenlaag bestemd voor lamelparket vloeren. Een TNO geteste ondervloer, geluiddempend, vochtregu lerend, dampdicht, warmte isolerend, eenvoudig te leggen. Het is de enige parketisolatie die met een dikte van slechts mm contactgeluid met 0 dB reduceert.
• ISO-board/REDUPAX is een tussenlaag bestemd voor lamelparket, het geeft extra stabiliteit. Geluiddempend, vochtregulerend, dampdicht, warmte isolerend, TNO getest. Dikte ISO board mm, dikte REDUPAX mm.
• Spaanplaat (broodjes) kan voor alle vloersoorten gebruikt worden. Spaanplaat wordt meestal gebruikt om massieve delen erop vol te verlijmen.
Dikte voor normaal gebruik mm.

Onderhoud met OSMO wax :
Onderstaand zijn gemiddelde richtlijnen. U blijft zelf verantwoordelijk om deze richtlijnen zoveel mogelijk af te stemmen op uw eigen gebruikssituatie.

SCHOONMAKEN:
• Stofvrij maken, wissen met Blue Dolphin wisser of stofzuiger.
• Dweilen met Blue Dolphin duodweil: een beetje vochtig, dus niet nat. Het beste gebruikt u de Blue Dolphin cleaner.
• Agressieve vlekken die bij de vorige handeling niet weggaan, verwij deren door met OSMO onderhoudswas op een doek, schuursponsje
of polijstkussentje de plek af te wrijven.

VERZORGING:
• Plekken met zichtbare slijtage (doffe schrale plekken) plaatselijk dun inwrijven met OSMO onderhoudswas.
• Al naar gelang de gebruiksintensiteit twee tot vier maal per jaar de loopzones schoonmaken en dun inwrijven met OSMO onder houdswas.

Tips en algemene informatie

• OSMO Color Onderhoudswas bevat naast de natuurlijke plantaardige wassen nog schuurmiddelen en een sneldrogend oplosmiddel.
Ca. minuten na behandeling kan de vloer weer betreden worden.
• Breng de OSMO onderhoudswas aan met een goed uitgespoelde glassex fles of een plantenspuit.
• Bij grotere vloeroppervlakten (ca. 0 m en meer) valt te overwegen een elektrische boenmachine aan te schaffen.
Een boenmachine geeft overigens wel direct glans aan de vloer.
• Bij ingekleurde vloeren dient extra aandacht aan de verzorging gegeven te worden: goed onderhoud voorkomt het afslijten van de kleurlaag.
• Breng onder meubelstukken die vaak verschoven worden viltjes of iets dergelijks aan om krassen te verminderen.
• Wanneer u met de hardwax iets wilt herstellen, doe dit dan s avonds dan zal het de volgende ochtend droog zijn (dun aanbrengen).

LEGVOORWAARDEN:
• De te leggen ruimtes dienen leeg, egaal en schoon (d.w.z. vrij van stuckresten e.d.) te zijn. Indien IWI daarvoor werkzaamheden moet
verrichten, worden tegen het geldende uurtarief in rekening brengen.
• Er dient in de vertrekken een temperatuur te heersen van ± °C.
• Het vochtgehalte in de vloer en de luchtvochtigheid conform de eisen van de lijmfabrikant te zijn.
• Als er tijdens onze werkzaamheden nog andere werkzaamheden verricht moeten worden in dezelfde ruimtes (keukenmonteurs, schilders, stukadoors e.d.) dienen wij hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
• Reeds geplaatste parketvloeren mogen voor oplevering onder geen beding worden betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van IWI.
• IWI is niet aansprakelijk voor beschadigingen aangebracht door consument of derden tijdens onze werkzaamheden.
• Afval, zoals lege lijmemmers, zaagafval of verpakkingsmaterialen dienen door de consument zelf te worden afgevoerd, tenzij vooraf anders is afgesproken.
• Er dient een werkend toilet aanwezig te zijn.
• De vloerenlegger dient gebruik te kunnen maken van stromend (warm) water.
• Er dient er voldoende licht aanwezig te zijn om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.
• Indien IWI de werkzaamheden niet uit kan voeren doordat niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, wordt zonder verdere
vooraankondiging de dan geldende daggeldprijs per man per dag in rekening gebracht.
• Indien aan alle genoemde legvoorwaarden is voldaan, geven wij 1 jaar garantie op onze legwerkzaamheden.

GARANTIEBEPALINGEN:
• Garantie wordt uitsluitend verleend wanneer bij normaal gebruik productie- en/of materiaalfouten worden geconstateerd.
• De garantie is aflopend. Dit houdt in, dat er voor de periode van gebruik een afschrijving gehanteerd wordt.
• De garantie geldt uitsluitend op de verbruikte materialen en niet op slijtage door normaal gebruik.
• De garantie gaat in na volledige betaling volgens de vooraf overeengekomen betalingscondities.
Wanneer de vloer wordt gelegd door anderen dan IWI, wordt garantie uitsluitend verleend wanneer:
• de vloer gelegd wordt bij het juiste vochtigheidsgehalte van de ondervloer en/of omgeving ondervloer en/of lijm;
• bij het leggen van de vloer geen delen worden gebruikt waar reeds zichtbare beschadigingen aanwezig en/of ondeugdelijk zijn;
• bij het leggen van de vloer alle leginstructies van IWI zijn opgevolgd en de door IWI voorgeschreven hulpmaterialen zijn gebruikt.

De garantie vervalt wanneer:
• vochtschade ontstaat na afloop van de werkzaamheden;
• bij beschadigingen door onzorgvuldig gebruik of ongevallen;
• de vloer niet onderhouden wordt zoals door IWI voorgeschreven.
N.B. Volledige verkoop en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel HR Amsterdam 268 012.